top of page
搜尋

工程進行中@M+藝術館

開箱睇緊色又好靚喎😍

天然碳化焗出嚟嘅竹地板顏色

啞光蜡油表面處理

輕微交錯自然色差

我哋喺M+藝術館

見唔到艾未未


歡迎隨時聯絡我哋查詢🤗👍

Whatsapp +852 6767 1097

歡迎參觀陳列室 - VERDEE

#M+藝術館

1 次查看0 則留言

Comments


bottom of page